ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΨΜ

Υπάρχουν 207 βιβλία
Ιστορίες από την Παρισινή Κομμούνα
€37.80
Με βασική αναφορά στις θέσεις Για την έννοια της ιστορίας του Walter Benjamin
€22.00
θεωρητικές, ερμηνευτικές και διδακτικές διαστάσεις
€27.50
Ο Δεκέμβρης 2008 μέσα από συνθήματα, εικόνες και κείμενα
€15.00
Κουφές ιστορίες καθημερινής τρέλας
€14.77
...θύελλες
€7.30
Από τη γέννηση του Κ. Μαρξ μέχρι την κατάρρευση του ιστορικού κομμουνισμού του 20ου αιώνα
€15.67
Τεκμηριωμένη πρακτική και τεκμήρια από την πρακτική
€28.20
Τα έργα και οι λέρες
€12.54