ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΨΜ

Υπάρχουν 197 βιβλία
Από τη γέννηση του Κ. Μαρξ μέχρι την κατάρρευση του ιστορικού κομμουνισμού του 20ου αιώνα
€15.67
Τεκμηριωμένη πρακτική και τεκμήρια από την πρακτική
€28.20
Τα έργα και οι λέρες
€12.54
επετειακή συλλεκτική έκδοση
€15.00