Υπάρχουν 4 βιβλία
Γάμοι και διαζύγια μαρξισμού και φεμινισμού
Τα ιστορικά αίτια της ξεχωριστής φυλετικής ανάπτυξης των Rom και οι διεθνείς προοπτικές τους
Οικονομία και πολιτική στην αστική κοινωνία