ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΨΜ

Θανάσης Δήμου
’Κεί π’ ανθίζουν τα χαμόγελα, είν’ ο δικός μας κόσμος
Μόρφης Στεφούδης
Συλλογή εγγράφων από διεθνή αρχεία
Φοίβος Οικονομίδης
Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες Μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1981
Γιώργος Ανδρίτσος
Θεωρίες για την "κρίση του κράτους" κατά την μεσοπολεμική περίοδο
Θανάσης Γκιούρας
Αρνάλντο Σίλβα Λεόν
Ο νεαρός Marx και τα όρια της πολιτικής θεωρίας
Θωμάς Νουτσόπουλος