ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΨΜ

Καρλ Μαρξ
Η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας με τη φύση
Πατέλης Δημήτρης
Συλλογή εγγράφων από διεθνή αρχεία
Φοίβος Οικονομίδης
Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες Μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1981
Γιώργος Ανδρίτσος
Θεωρίες για την "κρίση του κράτους" κατά την μεσοπολεμική περίοδο
Θανάσης Γκιούρας
Αρνάλντο Σίλβα Λεόν