ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΨΜ

Συλλογή εγγράφων από διεθνή αρχεία
Φοίβος Οικονομίδης
Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες Μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1981
Γιώργος Ανδρίτσος
Θεωρίες για την "κρίση του κράτους" κατά την μεσοπολεμική περίοδο
Θανάσης Γκιούρας
Αρνάλντο Σίλβα Λεόν
Ιχνηλατώντας τα όρια της πολιτικής θεωρίας
Θωμάς Νουτσόπουλος
Νίκος Παπαδάτος