Υπάρχουν 2 βιβλία
Για τον Έρωτα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Η προ-ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου