ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΨΜ

Η βιομηχανία της δισκογραφίας στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα
Φεργάδης Δημήτρης
Νίκος Παπαδάτος
Subcomandante Marcos
Ian Debiase
Κ. Μαρξ: Κείμενα από τη δεκαετία του 1850
Μια ανθολογία
Καρλ Μαρξ