Υπάρχουν 4 βιβλία
Χειρόγραφο I για τον 2ο τόμο του Κεφαλαίου
Ο λαϊκός επαναστατικός πόλεμος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, 1946-1949
Η προ-ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου