Υπάρχουν 5 βιβλία
Οικονομία και πολιτική στην αστική κοινωνία.
Η φιλοσοφική και ιδεολογική του βάση-η ρητορική και η πρακτική του-το πώς και το γιατί-το τότε και το σήμερα
Μια γενεαλογία του Ευρωπαϊκού Φασισμού
Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1981