ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΨΜ

Συλλογή εγγράφων από διεθνή αρχεία
Φοίβος Οικονομίδης
Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες Μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1981
Γιώργος Ανδρίτσος
Αρνάλντο Σίλβα Λεόν