Υπάρχουν 2 βιβλία
Προσκυνήματα μιας απόβλητης, Εργατική ένωση, Μεφίς ο προλετάριος, Ο γύρος της Γαλλίας, Περίπατοι στο Λονδίνο
Η προ-ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου