To kapsimi.gr (στο εξής «η ιστοσελίδα», «διαδικτυακός τόπος») είναι ο διαδικτυακός τόπος των εκδόσεων ΚΨΜ και ΣΤΡΑΤΗΣ, διακριτικών τίτλων της εταιρείας «Πεδιώτη Ελένη & ΣΙΑ Ο.Ε., Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες» (στο εξής "η εταιρεία") με έδρα στην οδό Κιάφας 3 & Ακαδημίας, Αθήνα, και με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103813838.

Η εταιρεία δεσμεύεται στους χρήστες της ιστοσελίδας (που αναφέρονται ως “χρήστες”, “επισκέπτες”, “πελάτες”, “εσείς”, “εσάς”) να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα και να επεξεργάζεται τις προσωπικές τους πληροφορίες (που αναφέρονται ως “προσωπικές πληροφορίες”, “προσωπικά δεδομένα”) με διαφάνεια.

Ως “προσωπικά δεδομένα” χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Ως προσωπικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς, με τις οποίες έχει προσδιοριστεί η ταυτότητά σας ή μπορεί να προσδιοριστεί και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP (μόνο όταν την έχουμε συλλέξει σε συνδυασμό με άμεσες πληροφορίες ταυτοποίησης) ή τις πληροφορίες που υποβάλατε επικοινωνώντας μαζί μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από τον σκοπό της επίσκεψής σας και τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που έχετε αγοράσει ή συμφωνήσατε να λαμβάνετε από εμάς.
 

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

  • παραθέτει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία συλλέγει, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι απλοί επισκέπτες της ιστοσελίδας της εταιρείας, υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της εταιρείας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE 2016/679). Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Φόρμα Επικοινωνίας

Στο υποσέλιδο υπάρχει το εικονίδιο με το «φάκελο» που ανοίγει τη φόρμα επικοινωνίας. Αυτή την χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης για να αποστείλει κάποιο μήνυμα στην εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η φόρμα είναι: (α) Ονοματεπώνυμο (β) Email, ενώ ταυτόχρονα με την αποστολή του μηνύματος, καταγράφεται και η IP.

Φόρμα Παραγγελίας

Για να ολοκληρωθεί η αγορά των προϊόντων ή για να αποθηκευτούν προϊόντα σε λίστα αγαπημένων προϊόντων, θα πρέπει ο χρήστης να ανοίξει λογαριασμό καταχωρώντας στοιχεία όπως: (α) Όνομα, (β) Επώνυμο, (γ) Αριθμό τηλεφώνου, (δ) επωνυμία εταιρείας, (ε) φυσική διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, νομός/περιοχή, ταχυδρομικό κώδικα). Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα (α) για την εξυπηρέτηση του επισκέπτη της ιστοσελίδας που ενδιαφέρεται για την αγορά του προϊόντος, και (β) για την εταιρεία στο πλαίσιο της ελεγχόμενης διάδοσης πληροφορίας που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Φόρμα εγγραφής στη Λέσχη ΚΨΜ

Μέσω αυτής της φόρμας ένας χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να εγγραφεί στη Λέσχη ΚΨΜ. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι: (α) ονοματεπώνυμο (β) email, (γ) τηλέφωνο επικοινωνίας, (δ) διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ.). Μέσα από αυτή τη φόρμα υπάρχει η δυνατότητα να δώσει ένας χρήστης συναίνεση για εγγραφή στο ενημερωτικό newsletter.

Newsletter

Υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφεί κάποιος χρήστης στη λίστα συνδρομητών του ενημερωτικού μας δελτίου, newsletter, μέσω της φόρμας εγγραφής που βρίσκεται στο υποσέλιδο (footer) της ιστοσελίδας. Το προσωπικό στοιχείο που απαιτείται για την εγγραφή είναι το email του χρήστη.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας διατηρούνται για ένα (1) έτος.
Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της φόρμας για την εγγραφή στο Newsletter, διατηρούνται μέχρι ο χρήστης να αποφασίσει τη διαγραφή του από τη λίστα μας, το οποίο γίνεται με αυτόματο τρόπο, μέσω ειδικού συνδέσμου στο υποσέλιδο του Newsletter. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή στη Λέσχη ΚΨΜ.

Τα στοιχεία από τις αγορές σας διατηρούνται έως τη στιγμή που θα ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που διατηρούμε για εσάς:

  • Να έχετε πρόσβαση ή να γνωρίζετε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για λογαριασμό σας και να επιβεβαιώσετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
  • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε τις ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες που διατηρούμε για λογαριασμό σας.
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (“δικαίωμα να ξεχαστεί”). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
  • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή δεν ακυρώνει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας προτού ανακληθεί ή αποσυρθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο email info@kapsimi.gr

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας δεν μεταφέρονται σε τρίτους για επεξεργασία, αλλά αποθηκεύονται σε server όπου φιλοξενείται ο παρών διαδικτυακός τόπος, όπου πρόσβαση έχει μόνο η εταιρεία.

Επιπλέον πληροφορίες

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να έχουμε έναν ασφαλή διαδικτυακό τόπο, και να παρέχουμε στους επισκέπτες του μια ασφαλή περιήγηση. Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL που εξασφαλίζει κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες.

Χρησιμοποιούμε επίσης ισχυρούς κωδικούς ασφαλείας για να συνδεθούμε στο σύστημα διαχείρισης. Επιπλέον ο διαδικτυακός τόπος βρίσκεται πίσω από ένα firewall (τείχος προστασίας) που αποτρέπει κακόβουλους χρήστες.

Το προσωπικό που έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου και το προσωπικό marketing της εταιρείας. Όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο πάνω στους κανόνες ασφαλείας των συστημάτων και των δεδομένων που συλλέγονται και διατηρούνται.

Πολιτική χρήσης Cookies