ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΨΜ

Υπάρχουν 213 βιβλία
για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
€10.00
Εικονογραφημένο αφήγημα για τους ανθρώπους του Εμφυλίου
€12.00
αφιέρωμα 100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση
€12.00
Μια pulp τραγωδία
€8.00
για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
€10.00
και συγχρόνως μια κριτική της νεοκλασικής και της νεορικαρδιανής οικονομικής θεωρίας
€5.50
Ιστορικά και πολιτικά σημειώματα στον καιρό της κρίσης
€12.00
για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
€10.00
τετράδια σε 5 μοτίβα
€5.00
για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
€10.00