Υπάρχουν 218 βιβλία
Θεωρίες για την "κρίση του κράτους" κατά την μεσοπολεμική περίοδο
Λιανική τιμή: €22.00
Λιανική τιμή: €5.00
Η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας με τη φύση
Λιανική τιμή: €23.00
Ο νεαρός Marx και τα όρια της πολιτικής θεωρίας, 1842-1843
Λιανική τιμή: €14.00
Οι σχέσεις ΕΣΣΔ-ΚΚΕ, 1944-1952
Λιανική τιμή: €20.00
Εικονογραφημένοι λόγοι και ανακοινωθέντα του Υποδιοικητή Μάρκος
Λιανική τιμή: €12.50
Μια ανθολογία
Λιανική τιμή: €75.00