Υπάρχουν 260 βιβλία
Λιανική τιμή: €16.43
Αιτίες, συνέπειες και προοπτικές στην πολιτειολογία και στην πολιτική οικονομία
Λιανική τιμή: €22.00
Έρευνα και μαρτυρίες για τη γυναικοκτονία και την έμφυλη βία
Λιανική τιμή: €14.00
Χειρόγραφο Ι για τον 2ο τόμο του Κεφαλαίου
Λιανική τιμή: €20.00
Οι διώξεις των Ελλήνων κομμουνιστών στην ΕΣΣΔ / 1937-1938
Λιανική τιμή: €17.00
Ο λαϊκός επαναστατικός πόλεμος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 1946-1949
Λιανική τιμή: €20.00