Υπάρχουν 218 βιβλία
 Δείτε μέσα Ταξικός Αγώνας και κρατική μορφή
Θεωρίες για την "κρίση του κράτους" κατά την μεσοπολεμική περίοδο
Λιανική τιμή: €22.00
El Che
Λιανική τιμή: €5.00
 Δείτε μέσα Έρευνα, τεχνολογία και προοπτική ενοποίησης
Η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας με τη φύση
Λιανική τιμή: €23.00
 Δείτε μέσα Η φιλοσοφία ως ανταποκριτής
Ο νεαρός Marx και τα όρια της πολιτικής θεωρίας, 1842-1843
Λιανική τιμή: €14.00
Άκρως Απόρρητο. Οι σχέσεις ΕΣΣΔ-ΚΚΕ, 1944-1952
Οι σχέσεις ΕΣΣΔ-ΚΚΕ, 1944-1952
Λιανική τιμή: €20.00