κοινωνία και πολιτική

Κριτική ιστορία του Μαρξισμού
Κριτική ιστορία του Μαρξισμού
Από τη γέννηση του Κ. Μαρξ μέχρι την κατάρρευση του ιστορικού κομμουνισμού του 20ου αιώνα
Τιμή: €15,67
Κοινωνική Ασφάλιση
Κοινωνική Ασφάλιση
Από το κράτος πρόνοιας στην "ελαστασφάλεια"
Τιμή: €10,00
Η συνέχιση του εμφυλίου με άλλα μέσα
Η συνέχιση του εμφυλίου με άλλα μέσα
Τιμή: €11,49
Η Πραγμάτωση της Ελπίδας
Η Πραγμάτωση της Ελπίδας
Η ζωή μετά τον καπιταλισμό
Τιμή: €16,70
Ιμπεριαλισμός: αντιθέσεις και αντιστάσεις
Ιμπεριαλισμός: αντιθέσεις και αντιστάσεις
Υλικά του Διεθνούς Συνεδρίου των περιοδικών Διάπλους – Στίγμα – Ουτοπία
Τιμή: €12,54
Τα Αμερικανικά Τράστ - Η οικονομική λειτουργία του Χρηματιστηρίου
Τα Αμερικανικά Τράστ - Η οικονομική λειτουργία του Χρηματιστηρίου
Συμβολή στη θεωρία της αξίας
Τιμή: €11,00
ΠΑΣΟΚ: από την αλλαγή στη μετάλλαξη
ΠΑΣΟΚ: από την αλλαγή στη μετάλλαξη
Γέννηση - πορεία - καμπή - συντηρητική στροφή
Τιμή: €9,40
Κριτικός Μαρξισμός
Κριτικός Μαρξισμός
Ρεύματα και θεωρίες του μαρξισμού στον 20ο αιώνα
Τιμή: €17,70
Η παγκοσμιοποίηση χωρίς μάσκα
Η παγκοσμιοποίηση χωρίς μάσκα
Ο ιμπεριαλισμός τον 21ο αιώνα
Τιμή: €16,70
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου