Ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 στο Μαυρίκη Αιγίου. Είναι καθηγητής Φυσικής και ασχολείτε με τη μελέτη οικονομικών και άλλων θεμάτων. Αρθρογραφεί σε ηλεκτρονικά μέσα και περιοδικά.