ριζοσπαστική σκέψη

Ταξικός Αγώνας και κρατική μορφή
Ταξικός Αγώνας και κρατική μορφή
Θεωρίες για την "κρίση του κράτους" κατά την μεσοπολεμική περίοδο
Τιμή: €22,00
Έρευνα, τεχνολογία και προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας
Η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας με τη φύση
Τιμή: €23,00
Η φιλοσοφία ως ανταποκριτής
Η φιλοσοφία ως ανταποκριτής
Ο νεαρός Marx και τα όρια της πολιτικής θεωρίας, 1842-1843
Τιμή: €14,00
Πρίν και μετά τον Marx
Πρίν και μετά τον Marx
Ελευθερία και Αναγκαιότητα
Τιμή: €17,00
Μάης ’68 - Ρωγμή από το μέλλον
Μάης ’68 - Ρωγμή από το μέλλον
Τιμή: €14,00
Και πάλι ο Μαρξ
Και πάλι ο Μαρξ
Το φάντασμα που επιστρέφει
Τιμή: €12,00
Η Οκτωβριανή Επανάσταση & η εποχή μας
Η Οκτωβριανή Επανάσταση & η εποχή μας
θεωρητικές προσεγγίσεις & ερμηνευτικές προεκτάσεις
Τιμή: €15,00
Ιστορία και Κομμουνισμός
Ιστορία και Κομμουνισμός
100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση
Τιμή: €17,00
Η Οκτωβριανή επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη Λογική της Ιστορίας
Η Οκτωβριανή επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη Λογική της Ιστορίας
Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής
Τιμή: €15,00
Οι θύελλες της προόδου
Οι θύελλες της προόδου
Τιμή: €14,00
Φυσικό Δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Τιμή: €19,91
εγκώμιο της βίας
Εγκώμιο της βίας
Δοκίμιο πολεμικής
Τιμή: €6,39
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου