Η Μαρία Γιαλλούση είναι εκπαιδευτικός του κλάδου των φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μετέπειτα σπουδές της αφορούσαν την εκπαιδευτική έρευνα και την παιδαγωγική. Τα ενδιαφέροντά της εστιάζουν στην εκπαιδευτική πολιτική και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε τόμους, καθώς και δύο επιστημονικά δοκίμια.

Βιβλία του συγγραφέα

Μαρία Γιαλλούση