Δείτε μέσα
Πιάνοντας τον ταύρο από τα κέρατα
 • Υπότιτλος
  Αιτίες, συνέπειες και προοπτικές στην πολιτειολογία και στην πολιτική οικονομία
Συγγραφέας
 • ISBN
  978-618-5156-95-4
 • Στοιχεία έκδοσης
  Χαρτόδετο 15,5x23.5 cm
 • Σελίδες
  392
 • Ημερομηνία έκδοσης
Tιμή
€19.80
€22.00
Σύντομη περιγραφή

Mια συστηματική, αναλυτική, συνθετική, κριτική και συγκριτική διερεύνηση όλων των οικονομικών και πολιτικών θεωριών και μια (επιστημονικώς αυστηρή) στρατηγική πρόταση πολιτικής οικονομίας.

Μια συστηματική, αναλυτική και συνθετική μελέτη της πολιτικής οικονομίας και της πολιτικής θεωρίας, τόσο στο επίπεδο του ουσιαστικού τους περιεχομένου όσο και από τη σκοπιά της επιστημολογίας και μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών. Επίσης, διατυπώνεται με επιστημονική αυστηρότητα μια επικαιροποιημένη σοσιαλιστική θεωρία οικονομικού σχεδιασμού με σκοπό την οικονομική οργάνωση και βελτιστοποίηση. 

Αυτό το βιβλίο επιδιώκει να προσφέρει μια ενιαία, συστηματική εκπαίδευση στην πολιτική οικονομία, στην πολιτική θεωρία και στη φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών και της ιστορίας, αλλά και να προτείνει μια καινοτόμο ολοκληρωμένη θεωρία οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, περιέχει: πρώτον, μια συστηματική και μεθοδική μελέτη της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφίας της ιστορίας· δεύτερον, μια αναλυτική και συγκριτική μελέτη των διαφορετικών οικονομικών θεωριών (κλασική οικονομική θεωρία, κεϊνσιανή θεωρία, μονεταρισμός, νεοκλασική οικονομική θεωρία, μαρξιστική θεωρία κ.λπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της ανεργίας, του πληθωρισμού, της κατανομής του πλούτου, της διαχείρισης του χρέους, των διεθνών οικονομικών σχέσεων και του οικονομικού προγραμματισμού· τρίτον, μια αναλυτική και συγκριτική μελέτη των διαφορετικών πολιτικών θεωριών (φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, σοσιαλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κομμουνισμός κ.λπ.) και των τρόπων που έχουν εξελιχθεί ιστορικώς τόσο στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας όσο και στο επίπεδο της πολιτικής πράξης· και, τέταρτον, μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση για την οργάνωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας με βάση τις έννοιες της «διαλεκτικής της ορθολογικής δυναμικότητας» και του «κριτικού ρασιοναλιστικού σοσιαλισμού».

 

Λάος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Λάος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι ένας κοινωνικός διανοούμενος με σπουδές στα μαθηματικά,  στη φιλοσοφία, στην πολιτική οικονομία και στη νοοπολιτική (Noopolitik).

Εξέθεσε μια συνθετική θεώρηση των μαθηματικών και της φιλοσοφίας στη διατριβή  που συνέταξε (υπό την εποπτεία του καθηγητή και ακαδημαϊκού Th. M. Rassias) στο Τμήμα Μαθηματικών του University of La Verne (Καλιφόρνια) και η οποία εκδόθηκε με τον τίτλο Topics in Mathematical Analysis and Differential Geometry από τον εκδοτικό οίκο World Scientific το 1998, καθώς και σε άλλα βιβλία του.

Η πολυδιάστατη  καταστασιακή και, γενικώς, ιστορική επίγνωση που τον χαρακτηρίζει έχει ενισχυθεί από το επαγγελματικό του υπόβαθρο ως εταίρου  της ιδιωτικής εταιρείας πολιτικών και οικονομικών πληροφοριών και αναλύσεων R-Techno International Ltd (Μόσχα), ως διδάκτορα Φιλοσοφίας της Academia Teológica de San Andrés (Βερακρούζ, Μεξικό) και ως συμβούλου νοοπολιτικής και μαθηματικού μοντελισμού (οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων).