Η Μανίνα Καούκη εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής