Δυσκολεύομαι στα δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα

Δυσκολεύομαι στα δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα

 
Ένα βιβλίο για μαθητές που αντιμετωπίζουν γενικευμένες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό και στον προφορικό λόγο

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με έτοιμα φύλλα εργασίας. Διαθέτει πλήθος δομημένων ασκήσεων, ώστε να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο σχηματισμό λέξεων, προτάσεων αλλά και κειμένων. Αφορά μαθητές που αντιμετωπίζουν γενικευμένες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό αλλά και στον προφορικό λόγο. 

 

Στη συσκευασία του βιβλίου περιέχεται: α. επιτραπέζιο παιχνίδι, β. πιόνια και ζάρια.

 

Πρόγραμμα αντιμετώπισης:

 • Ορθογραφία
 • Φωνολογική συνειδητοποίηση
 • Ανάγνωση
 • Αναγνωστική κατανόηση λέξεων – προτάσεων – κειμένων
 • Οπτικοκινητικός συντονισμός
 • Μνήμη
 • Έκφραση – Άρθρωση
 • Οπτική διάκριση
 • Προσανατολισμός στη γραφή
 • Ακουστική μνήμη
 • Φωνολογική γραφή


ISBN:  978-960-6660-252
Ημερομηνία έκδοσης:  Οκτώβριος 2015
Σελίδες: 104
Στοιχεία έκδοσης:  χαρτόδετο 16,5*24 cm
Λιανική Τιμή:  €13,50