Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν ένα από τα πιο αυθεντικά κινήματα στο χώρο της εργασίας και ιδιαίτερα σε εκείνον της μισθωτής διανόησης. Μέσα από τους κόλπους των Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων-Κινήσεων των καθηγητών, ξεπήδησε η πιο ολοκληρωμένη κριτική όλων των πλευρών του εκπαιδευτικού συστήματος και η σταθερή σύνδεση όλων των ζητημάτων με πολιτικό αισθητήριο αλλά και ανοιχτούς αγωνιστικούς ορίζοντες διαλόγου και μαζικών κινητοποιήσεων.