Ο Χρήστος Κάτσικας είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, συντάκτης του περιοδικού «Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης», και εκπαιδευτικός συντάκτης της εφημερίδας "Τα Νέα".

Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Πρόσφατα βιβλία του είναι: «Εκτός τάξης το διαφορετικό», Gutenberg 1999 (β΄ έκδοση 2005), «Η ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση», Gutenberg 1995 (β΄ έκδοση 2000), «Το εγχειρίδιο του καλού εκπαιδευτικού», Ελληνικά Γράμματα 2002 (β΄ έκδοση 2004), «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση», Σαββαλας 2002, «Η Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης», Σαββαλας 2004, η "Εκπαίδευση της Αμάθειας", Gutenberg 2005 (β΄ έκδοση 2006) κλπ.