εκδόσεις ΚΨΜ

Έρευνα, τεχνολογία και προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας
Η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας με τη φύση
Τιμή: €23,00
Κ. Μαρξ: Για την υλοκλοπή και τους αμπελουργούς του Μοζέλα
Τιμή: €8,00
Τετράδια Μαρξισμού, τεύχος 10
Τετράδια Μαρξισμού, τεύχος 10
Τιμή: €10,00
Εκκεντρισμός
Τιμή: €5,00
Η φιλοσοφία ως ανταποκριτής
Η φιλοσοφία ως ανταποκριτής
Ο νεαρός Marx και τα όρια της πολιτικής θεωρίας, 1842-1843
Τιμή: €14,00
Περικλής, ηγεμόνας της Τύρου
Περικλής, ηγεμόνας της Τύρου
Τιμή: €16,00
’Κεί π’ ανθίζουν τα χαμόγελα, είν’ ο δικός μας κόσμος
Κεί π’ ανθίζουν τα χαμόγελα, είν’ ο δικός μας κόσμος
Τιμή: €12,00
Τετράδια Μαρξισμού, τεύχος 9
Τετράδια Μαρξισμού, τεύχος 9
Τιμή: €10,00
Άκρως Απόρρητο. Οι σχέσεις ΕΣΣΔ-ΚΚΕ, 1944-1952
Άκρως Απόρρητο. Οι σχέσεις ΕΣΣΔ-ΚΚΕ, 1944-1952
Τιμή: €20,00
Το φανταστικό χωριό
Το φανταστικό χωριό
Τιμή: €10,00
Subcomandante Marcos
Subcomandante Marcos
Εικονογραφημένοι λόγοι και ανακοινωθέντα του Υποδιοικητή Μάρκος
Τιμή: €12,50
Κ. Μαρξ: Κείμενα από τη δεκαετία του 1850
Κ. Μαρξ: Κείμενα από τη δεκαετία του 1850
Μια ανθολογία
Τιμή: €75,00
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου